INFOLINIA

605 196 744

banner-image

Dom na ulicy polnej

ul. Polna / Kutno
amenities
amenities
amenities

I. DANE OGÓLNE

1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka.
Projektowany budynek jest wolno-stojącym domem jednorodzinnym. Budynek jest parterowy. Zakresem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Bryła budynku przykryta dachem płaskim.
2. Podstawowe dane techniczne nowego budynku
2.1. Powierzchnia zabudowy - 187,11 m2
2.2. Powierzchnia użytkowa - 101,60 m2
2.3. Kubatura - 274,32 m3

2.4. Powierzchnia działki - 996,76 m2

2.5. Kategorie zagrożenia ludzi - ZL IV
2.6. Klasa odporności ogniowej budynku – zgodnie z Dz.U.Nr 10 § 213 z dn. 8.02.95r. zwalnia się w/w budynek od wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej.

3. Wyposażenie instalacyjne
Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: kanalizacja miejska, woda miejska, elektryczna, gaz ziemny, oświetleniową, wentylacja mechaniczna, pompa powietrzna do podgrzewania ciepłej wody.
4. Warunki lokalizacyjne.
Lokalizację budynku przewiduje się na działce z zapewnionym dojazdem, źródłem wody i energii elektrycznej. Budynek można lokalizować na terenie płaskim oraz na spadkach do 5%.
Dopuszczalne naprężenie na grunt przyjęto 0,20MPa (1,5kG/cm2). Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia .

II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. Opis elementów konstrukcyjnych
1.1. Fundamenty – projektuje się ławy żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu B25, zbrojone podłużnie 12 (34GS) i poprzecznie strzemionami 6 (St0S-b), co 30 cm na podlewce z chudego betonu B10 grubości 10cm. Wysokość ław fundamentowych 40cm. Oraz stopy fundamentowe z betonu B25 zbrojone siatka z prętów 12 (34GS).
W czasie wykonywania wykopów i ław i stóp fundamentowych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

1.2. Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych na zaprawie cem-wap.

1.3. Ściany nad ziemia
Ściany zewnętrzne – projektuje się jako murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm Ytong na zaprawie cienkowarstwowej.
Ściany działowe wewnętrzne – projektuje się jako murowane z bloczków gazobetonowych gr.12cm Ytong.

1.4. Nadproża w ścianach
Zaprojektowano nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych jako prefabrykowane strunobetonowe, oraz nadproża żelbetowe wylewane na terenie budowy.
1.5. Wieńce – projektuje się jako żelbetowe, wylewane z betonu B 25 i zbrojone prętami podłużnymi 12 (34GS) oraz strzemionami 6 (St0S-b) co 30cm. Wysokość wieńca 24cm. Wieńce umiejscowione są na wszystkich ścianach nośnych, oraz jako wieńczące ściany pod murłatą.
1.6. Dach – płyta monolityczna, izolacje termiczna stanowi 20 cm styropianu, wylewka betonowa, 2 x papa termozgrzewalna.

2. Wykończenie budynku

2.1. Izolacje
2.1.1. Przeciwwilgociowa – dostosować do warunków gruntowych, tzn. poziomu wody gruntowej i wilgotności gruntu. Dla gruntów mało wilgotnych i piaszczystych: folia budowlana i Hydrostrop 202/203 lub 2 razy papa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podłożu. Izolacja pionowa na ściany fundamentowe od strony gruntu: podwójna powłoka z Dysperbitu.

2.1.3. Termiczna:
Dla ścian fundamentowych twardy styropian o gr12cm. Mocowany na zaprawie klejowej oraz łącznikami mechanicznymi, zaciągnięty klejem z wtopioną siatką.
Ściany nad ziemia izolowane styropianem fasadowym gr 15 cm. Mocowany na zaprawie klejowej oraz łącznikami mechanicznymi, zaciągnięty klejem z wtopioną siatką.

2.2. Podłogi i posadzki
Posadzki w pokojach stanowić będą panele podłogowe.
2.3. Tynki i okładziny.
2.3.1. Wewnętrzne – tynki gipsowy kat. III oraz gładzie gipsowe dwuwarstwowe.
2.3.2. Zewnętrzne – tynk mineralny, gruboziarnisty, ozdobne panele i okładziny kamienne.
2.3.3. Podmurówka – tynk mozaikowy.
2.4. Malowanie i powłoki antykorozyjne.
2.4.1. Ściany – farba emulsyjna lub akrylowa.
2.4.2. Sufity – farba emulsyjna lub akrylowa.
2.5. Stolarka: okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna wg zestawienia z PCV.
2.6. Obróbki blacharskie: okapniki – z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze wybranym przez inwestora.

3. Uwagi końcowe

3.1. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.
3.2. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4. Ogrzewanie
4.1. Ogrzewanie – kotłownia na gaz ziemny, doprowadzony instalacją zewnętrzną.
4.2. Powietrzna pompa ciepła do ogrzewania ciepłej wody.

Get in touch

W CZYM MOGĘ POMÓC?

Jeśli masz pytania - zadzwoń lub napisz do nas!

INFOLINIA

605 196 744